Οδική Βοήθεια Θεσσαλονίκη

Transporti - Vendosja e një Karvani

Ne marrim përsipër transportin dhe vendosjen e sigurt të karvanit tuaj nëse e lejojnë kushtet (për karvanët deri në 8 metra). Të gjitha standardet e sigurisë janë përmbushur.

Të gjitha kategoritë