Οδική Βοήθεια Θεσσαλονίκη

Transporti i sigurt i skafeve

Ne kemi përvojë të veçantë në transportin e skafeve  dhe marrim përsipër transportin e skafit  tuaj, ankorimin aty ku kushtet e lejojnë dhe në fund kujdesemi për rimorkion e tij  transportues siç parashikohet.

Të gjitha kategoritë