Οδική Βοήθεια Θεσσαλονίκη

Bezbedan transport brodova

Posedujemo posebno iskustvo u transportu čamaca i preuzimamo prevoz vašeg čamca, privezujemo tamo gde uslovi dozvoljavaju i na kraju brinemo o transportnoj prikolici kako je predviđeno. 

Κategorije