Οδική Βοήθεια Θεσσαλονίκη

Pomoć na putu i siguran prevoz automobila ili motocikla

Mi preuzimamo bezbedan transport Vašeg vozila (auto, motocikl, skuter i sl.) i blagovremenu isporuku u radionicu koja nam je naznačena.

Κategorije