Οδική Βοήθεια Θεσσαλονίκη

Transport - Postavljanje kamp kućice.

Preuzimamo bezbedan transport i postavljanje Vašeg karavana ukoliko uslovi to dozvoljavaju (za kamp prikolice do 8 metara). Svi bezbednosni standardi su ispunjeni.

Κategorije