Οδική Βοήθεια Θεσσαλονίκη

Transport Super Makinash dhe Ngarkim i Sigurt i Mjeteve të ulëta

Ne marrim përsipër transportin e super makinave dhe makinave luksoze në mënyrë të sigurt dhe të vazhdueshme. Ne kemi një platformë të veçantë për ngarkimin e automjeteve të ulëta për të shmangur situatat e papritura.

Të gjitha kategoritë