Οδική Βοήθεια Θεσσαλονίκη

Transportul Super Car & Încărcarea în siguranță a vehiculelor coborâte

Ne ocupăm de transportul de super car-uri și mașini de lux cu siguranță și consecvență. Dispunem de o platformă specială pentru încărcarea vehiculelor coborâte pentru a evita situațiile neprevăzute.

Categorii