Οδική Βοήθεια Θεσσαλονίκη

Transportul în siguranță al utilajelor

Ne ocupăm de transportul oricărui tip de utilaje și vehicule profesionale (bobcat, stivuitoare, camioane și camionete mici, vehicule agricole etc.).

Categorii