Οδική Βοήθεια Θεσσαλονίκη

Transportul în siguranță al mașinilor agricole

Ne ocupăm de transportul în condiții de siguranță a mașinilor agricole – tractoarelor (până la 6 tone)

Categorii